Czech Pes Photo 2008

Komorní galerie Josefa Sudka a Antonín Malý uspořádali již čtvrtý ročník fotografické výstavy Czech Pes Photo. Jediným hlavním a nosným motivem této výstavy je pes, a to v jakékoli výtvarné podobě nebo technice, vycházející z fotografie.


pes Míša

Známý psí fotograf a výtvarník Antonín Malý pozval na výstavu několik dalších fotografů: např. Jindřicha Štreita, Jaroslava Kučeru nebo Jana Saudka. Z již nežijících legend české fotografie uvidíme několik fotografií Václava Chocholy, Karla Ludwiga a Zdeňka Tmeje. Výstavy se ale může zúčasnit kterýkoli fotograf, který se zdržuje nebo má trvalý pobyt na území České republiky a nebo může věrohodně prokázat český původ nebo pobyt vyfotografovaného psa tamtéž. Protože je galerie omezena výstavním prostorem, další fotografie vybere odborná porota na začátku července. Termín odevzdání fotografií je (osobně nebo poštou) 25.6.2008 na adresu galerie: Komorní galerie J. Sudka, Maiselova 2, 110 00 Praha 1.psi