společná fotografická výstava panoramatických fotografií

Panoramatická fotografie 2007

Ambit kláštera bratří františkánů

společná fotografická výstava zachycující Prahu 1

navštivte PANHORAMA 2007

2. 5. / 3. 6. 2007