nadace ČESKÝ FOND UMĚNÍ uvádí výstavu

Fotografie 1970 - 2000 II.

aneb "ze štěkotu a kdákání je člověku smutno ..."

Výstava je volným pokračováním autorovy výstavy v květnu 2000 v Obecní galerii Beseda na Malé straně a je rozdělena na dvě části:

První část - vychází z klasické černobílé fotografie 70. a 80. let: Česká krajina, Mostecko, Norsko, časové a prostorové adjustace.

Druhá část - obrazy se zvířecí, hlavně psí tematikou, a fotografické realizace.
Tato část má název "Ze štěkotu a kdákání je člověku smutno" podle stejnojmenné recenze v MFDnes na výstavu v Obecní galerii Beseda v květnu letošního roku.

doktor Lukáš Pollert

4. 10. / 31. 10. 2000