Czech Press Photo 2003

Psí Život


zvláštní cena časopisu ruské elity Buržoazia

logo časopisu Buržoazia

za fotografii MIMIKRY-SOBAKA, která vyjadřuje životní styl nových sociálních vrstev v postkomunistických zemích

Czech Press Photo 2003

14. 11. 2003 / 15. 1. 2004